Quạt Chịu Ăn Mòn

Quạt Chịu Ăn Mòn

Quạt Chịu Ăn Mòn

: QCAM

- Tốc độ: 1450 vòng/phút
- Công suất : 0.55 - 2.2 kW
 - Lưu lượng: 750-6.000 m³/h
 - Áp suất toàn phần: 200-700 Pa
 - Ứng dụng : Lắp đặt trong hệ thống hút khí có hơi độc, ăn mòn 

: Thiên Phú