Quạt Ly Tâm Hút Bụi

Quạt Ly Tâm Hút Bụi  CF12D

Quạt Ly Tâm Hút Bụi CF12D

: CTP-F12D

Cỡ số: 320÷1.000 mm
Kiểu Lắp:Trực tiếp, Dây đai - Puly
Ứng dụng: hút và vận chuyển bụi có kích thước hạt lớn, hàm lượng cao (bụi đất đá, phoi bào, mùn cưa...)
Công suất: 0,55 - 37kW
Lưu lượng: 600 - 13.000m³/h     
Áp suất: 425 - 15.858Pa
Nhiệt độ dòng khí cho phép: 0-150°C

: Thiên Phú

Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp CTP6-35

Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp CTP6-35

: CTP6-35

Cỡ số : 315-1.000mm
Kiểu lắp : Trực tiếp, Dây đai - puly, nối trục thẳng 
Ứng dụng : hút bụi ( đất đá, mùn cưa, phôi bào ...)
Công suất : từ 1.1 -37kw
Lưu lượng : 972-19.800m³/h
Áp suất : 3500-1000Pa

: Thiên Phú

Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp kiểu CTP6-46

Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp kiểu CTP6-46

: CTP6-46

Cỡ số : 315-1000mm
Kiểu lắp : Trực tiếp, Dây đai - puly, nối trục thẳng 
Ứng dụng : hút bụi, vận chuyển bụi trong các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng 
Công suất : từ 2.2 -30kw
Lưu lượng :960- 27.000m³/h
Áp suất : 700-3000Pa
 

: Thiên Phú

Quạt Ly Tâm Hút Bụi kiểu CTP-F7-40

Quạt Ly Tâm Hút Bụi kiểu CTP-F7-40

: CTP-F7-40

Cỡ số:250÷800mm
Kiểu Lắp: Dây đai - Puly, Nối trục thẳng

Ứng dụng: hút và vận chuyển bụi có kích thước hạt lớn, hàm lượng cao (bụi đất đá, phoi bào, mùn cưa...)
Công suất: 0,75 - 30kW
Lưu lượng: 1.000 - 22.000m³/h     
Áp suất: 1200 - 3.600Pa
Nhiệt độ dòng khí cho phép: 0-150°C
 

: Thiên Phú