Quạt Hướng Trục Đặc Biệt

Quạt hướng trục cánh nhôm

Quạt hướng trục cánh nhôm

: AFTP.N01

Cỡ số: 315÷1200

Kiểu Lắp:Trực tiếp, 
Ứng dụng: thông gió, chịu nhiệt độ cao
Công suất lắp đặt: 0,37-5,5kW
Lưu lượng: 4000- 25.000m³/h
Áp suất: 60-350Pa
Nhiệt độ dòng khí cho phép: 250-400°C trong 1-2 giờ khi lắp động cơ chịu nhiệt

: Thiên Phú

Quạt hướng trục cánh xiên

Quạt hướng trục cánh xiên

: IFTP

Cơ số : 300-800mm
Kiểu lắp : trực tiếp
Ứng dụng : Thông gió cho các nhà cao tầng, hầm gửi xe, tầu thủy 
Công suất : 0.37 -5.5Kw
Lưu lượng : 900 - 23.000 m³/h
Áp suất  : 240-860 Pa
Nhiệt độ dòng khí cho phép : từ 0-150ºC

: Thiên Phú

Quạt Hướng Trục Chạy Trực Tiếp A10

Quạt Hướng Trục Chạy Trực Tiếp A10

: TP-AF10

Cỡ số : 400-1500mm
Kiểu lắp : Trực tiếp 
Ứng dụng : Thông gió, làm mát, hút khí độc..
Công suất : 0.25 -15Kw
Lưu lượng : 3.000 -89.000 (m³/h)
Áp suất : đến 4.000 Pa
Nhiệt độ : 0-150ºC

: Thiên Phú

Quạt Hướng Trục Tròn

Quạt Hướng Trục Tròn

: TP-AF6.0

Đường kính cánh : 200-2000mm
Kiểu lắp : Trực tiếp 
Ứng dụng  : Thông gió, làm mát, hút khí độc ...
Công suất : 0.25 -15KW
Lưu lượng : 300-60.000 ( m³/h)
Áp suất: 30-400Pa
Nhiệt độ  : 0- 150 ºC

 

 

: Thiên Phú