Thiết Bị Xử Lý Môi Trường

Thiết bị hút bụi di động

Thiết bị hút bụi di động

: TBXLMT

Kiểu Lắp:Như ảnh minh họa, 
Ứng dụng: hút, lọc và thu gom bụi cho các nhà máy xí nghiệp chế biến gỗ, vật liệu xây dựng, gia công cơ khí và các ngành khác có nhu cầu hút bụi với lưu lượng nhỏ từ máy gia công hoặc phân tán dưới sàn nhà.
Lưu lượng: 1000-4.500m3/h
Công suất: 0,75-4kW
Hiệu suất thu hồi bụi: 99% 
 

: Thiên Phú

Thiết bị lọc bụi bằng túi vải

Thiết bị lọc bụi bằng túi vải

: TBLB

Năng suất: 1.500 - 100.000m³/h

Nồng độ bụi cho phép: đến 300g/Nm³
Hiệu suất lọc bụi: 99,9%
Phương pháp rũ bụi: xung khí nén
Điều khiển: PLC 
Nồng độ bụi sau lọc: 30mg/Nm³

: Thiên Phú