Quạt Ly Tâm Siêu Cao Áp

Quạt ly tâm cao áp A,D

Quạt ly tâm cao áp A,D

: TP-HF2-D830

Cỡ số : 200-1500mm
Kiểu lắp : Trực tiếp/ Gián tiếp
Ứng dụng : thổi cấp khí tươi phục vụ thi công hầm lò, hút sau thiết bị lọc bụi, hút khí độc
Công suất : 0.25 -400Kw
Tốc độ : 2.200 ( vòng/phút)
Lưu lượng : 500-150.000 (m³/h)
Áp suất : 4.000 Pa ~12000 Pa
Nhiệt độ : 0-150ºC

: Thiên Phú