Quạt Tăng Áp Hút Khói PCCC

Quạt công nghiệp tăng áp cầu thang, hút khói PCCC

Quạt công nghiệp tăng áp cầu thang, hút khói PCCC

: CTP1.6-110

Cỡ số: 320÷1200 mm
Kiểu Lắp:Trực tiếp, Dây đai - Puly
Ứng dụng: tăng áp, hút khói cầu thang bộ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy
Công suất lắp đặt: 0,75-45 KW
Lưu lượng: 1.600-110.000m³/h
Áp suất: 250-2.400Pa
Nhiệt độ dòng khí cho phép: 250-400°C trong 1-2 giờ khi lắp động cơ chịu nhiệt

: Thiên Phú

Quạt đuổi gió tầng hầm

Quạt đuổi gió tầng hầm

: JFTP

Cơ số : 400-1800
Kiểu lắp : Mặt bích, trực tiếp
Ứng dụng : Thông gió, hút khói cho bãi đỗ xe, gara ngầm, đường hầm, hầm lò khai thác than và khoáng sản ...
Nhiệt độ : đến 300ºC trong vòng 2h
Lưu lượng : 3000 - 42.000 m³/h
Nhiệt độ ồn vỏ 3 met : 60-75DB

: Thiên Phú

Quạt hướng trục áp suất cao

Quạt hướng trục áp suất cao

: AHTP

Cỡ số: 280-1.600 mm
Kiểu Lắp:Trực tiếp, Day đai - Puly,mặt bích, chân đế 
Ứng dụng: thông gió, hút gió, tăng áp của hệ thống pccc cho các tòa nhà cao tầng, gara, tầng hầm..
Công suất lắp đặt: 0,25-15kW
Lưu lượng: 3.000 -71.000m³/h
Áp suất: 100-1.500Pa
Nhiệt độ : 0 -300ºC

: Thiên Phú

Quạt hút khói

Quạt hút khói

: AFTP40-150

Mã sản phẩm: 

Cỡ số: 400- 1.500mm
Kiểu Lắp:Trực tiếp, Day đai - Puly.
Ứng dụng: thông gió, hút gió cho các tòa nhà cao tầng, gara, tầng hầm..
Công suất lắp đặt: 0,55-22kW
Lưu lượng: 2000-93.800m³/h
Áp suất: 127- 900Pa
Nhiệt độ dòng khí cho phép: đến 80ºC liên tục hoặc 280ºC trong vòng 30 phút hoặc 250ºC trong vòng 2 giờ

: Thiên Phú

Quạt Ly Tâm chịu nhiệt

Quạt Ly Tâm chịu nhiệt

: CTP

Cỡ số:600- 2.000mm
Kiểu Lắp:Trực tiếp, Day đai - Puly.
Ứng dụng: hút khói, tăng áp, phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy
Công suất lắp đặt: 1.1 -500kW
Lưu lượng: 500 - 200.000m³/h
Áp suất: 500-15000Pa
Nhiệt độ : 50 -500ºC

: Thiên Phú

Quạt ly tâm tăng áp cầu thang, hút khói PCCC

Quạt ly tâm tăng áp cầu thang, hút khói PCCC

: CTP-D2-36

Cỡ số: 310÷900mm
Kiểu Lắp:Trực tiếp
Ứng dụng: tăng áp, hút khói cầu thang bộ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy
Công suất lắp đặt: 0,75-33kW
Lưu lượng: 2000-55.000m³/h
Áp suất: 280-4800Pa
Nhiệt độ dòng khí cho phép: 250-400°C trong 1-2 giờ khi lắp động cơ chịu nhiệt

: Thiên Phú

Quạt ly tâm, tăng áp, hút khói PCCC

Quạt ly tâm, tăng áp, hút khói PCCC

: CTP-D465.840

Cỡ số : 320 -1.600mm
Kiểu lắp: dây đai, puly 
Ứng dụng: Tăng áp, hút khói cầu thang bộ,  phục vụ công tác phòng cháy
Công suất : 1.5 -22 Kw
Lưu lượng : 3.000 - 38.000 ( m³/h)
Áp suất : 3.500 -1500 PA
Nhiệt độ : cho phép đến 400ºC trong 2h

: Thiên Phú

Quạt thông gió lưu lượng lớn

Quạt thông gió lưu lượng lớn

: ATPH80-125

Cỡ số : 800 -1.600mm
Kiểu lắp: trực tiếp
Ứng dụng: Hút gió, hút khói tầm hầm, gara, cầu thang,  phục vụ công tác phòng cháy
Công suất : đến 100Kw
Lưu lượng : 753.000( m³/h)
Áp suất : đến 2000 PA
Nhiệt độ : 60-280ºC

: Thiên Phú