Tầm nhìn - Chiến lược


Tầm nhìn:
Cung cấp sản phẩm và dịch vụ cơ khí tốt nhất; đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất Kinh doanh cho  các quý khách hàng.

Chiến lược:

Trở thành một trong các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ cơ khí đứng đầu trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí chế tạo. 
Mục tiêu phát triển của Công ty là vươn lên làm chủ các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất hàng hóa thay thế hàng nhập khẩu, từng bước đưa sản phẩm cơ khí của Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.