Sứ mệnh

1. Sứ mệnh:
- Tạo ra sản phẩm, dịch vụ cơ khí chất lượng đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường.
- Trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao giá trị doanh nghiệp, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và đối tác,xây dựng đội ngũ nhân viên đạo đức tốt; giỏi chuyên môn; tác phong làm việc hiện đại trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
2. Giá trị cốt lõi(Giá trị nổi bật giúp doanh nghiệp đạt được tầm nhìn và sứ mệnh của mình):
·         Chất lượng: 
  • Cam kết tạo ra những sản phẩm chất lượng  và thẩm mỹ cao, đạt tiến độ và an toàn, không ngừng đầu tư thiết bị hiện đại, luôn đi đầu trong việc áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào quản lý doanh nghiệp và thi công công trình.
  • Coi chất lượng là một nhân tố phát triển để tăng tính cạnh tranh và là một yếu tố của văn hóa doanh nghiệp.
         Chuyên nghiệp:
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, giàu nhiệt huyết - giỏi chuyên môn.
         Đoàn kết: 
  • Xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác lành mạnh, sẵn sàng chia sẻ giữa các đồng nghiệp, giữa lãnh đạo và nhân viên, giữa nhân viên và các đối tác.
         Trách nhiệm xã hội: 
  • Cam kết đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ công nhân viên, chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng trong tình đồng bào tương thân tương ái.
         Phát triển bền vững:
  • Xây dựng những công trình với chất lượng và thẩm mỹ cao, đạt tiến độ và an toàn... bằng sự đoàn kết, nổ lực sáng tạo không ngừng của đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệpgiàu nhiệt huyết và giỏi chuyên môn, chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng trong tình đồng bào tương thân tương ái vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.
3. Slogan: “Đồng hành và  phát triển cùng công nghiệp Việt