Quạt Ly Tâm Trung Áp

Quạt Ly Tâm Cấp Khí, Hút Khói Kiểu Nồi Hơi

Quạt Ly Tâm Cấp Khí, Hút Khói Kiểu Nồi Hơi

: CTP-315-1.100

Cỡ số : 320-1.100 mm
Kiểu lắp : Trực tiếp, Dây đai - Puly, nối trục thẳng 
Ứng dụng : Thông gió, hút khỏi, lắp đặt cho các thiết bị lọc hút bụi, cấp khi, lò đốt
Công suất  : 0.75 - 75Kw
Lưu lượng : 720-36.000 ( m³/h)
Áp suất : 600-9.500Pa
 

: Thiên Phú

Quạt Ly Tâm Hút Khói Nồi Hơi

Quạt Ly Tâm Hút Khói Nồi Hơi

: TP-CF14D1

Cỡ số : 320-1.100 mm

Kiểu lắp : Trực tiếp,
Ứng dụng : Hút khói, tản nhiệt, cấp khí cho lò hơi, nồi hơi, buồng đốt than...
Công suất  : 0.75 - 55Kw
Lưu lượng : 1.000-40.000 ( m³/h)
Áp suất : 1.000 - 6000 Pa
Nhiệt độ dòng khí cho phép : có thể đến 350ºC

 

: Thiên Phú

Quạt Ly Tâm Trung Áp Chạy Gián Tiếp

Quạt Ly Tâm Trung Áp Chạy Gián Tiếp

: TP-CF12D

Cơ số : 300-800mm
Kiểu lắp : gián tiếp
Ứng dụng : Hút bụi, mạ sắt trong các dây truyền SX gạch
Công suất : 0.37 -160Kw
Lưu lượng : 800-80.000 m³/h
Tốc độ vòng quay : 850-2950
Phi cánh : 250-1.400

: Thiên Phú

Quạt Ly Tâm Trung Áp Trực Tiếp CF10

Quạt Ly Tâm Trung Áp Trực Tiếp CF10

: TP-CF10D

Cơ số : 250-1000mm
Kiểu lắp : trực tiếp
Ứng dụng : Hút bụi, khí thải 
Công suất : 0.37 -45Kw
Lưu lượng : 800-45.000 m³/h
Tốc độ vòng quay :1000-3000
Phi cánh : 250-1.000

: Thiên Phú