Máy làm mát công nghiệp bằng hơi nước

Máy làm mát công nghiệp bằng hơi nước

Máy làm mát công nghiệp bằng hơi nước

: SCF-18S

Máy Làm mát công nghiệp
Model: SCF-18S
Lưu lượng : 18000m3/h
Công suất : 1.1kw , 380V
KT : 1080*1080*900mm
( đồng bộ có điều khiển)

:

Máy làm mát công nghiệp bằng hơi nước
Máy Làm mát công nghiệp
Model: SCF-18S
Lưu lượng : 18000m3/h
Công suất : 1.1kw , 380V
KT : 1080*1080*900mm
(đồng bộ có điều khiển)
Máy làm mát công nghiệp
Model : SCF-18ES
Lưu lượng :  18000m3/h
Công suất: 1.1kw, 380V
KT : 1080*1080*900mm
(đồng bộ, điều khiển đơn 1 tốc)
Máy làm mát công nghiệp
Model : SCF-18E
Lưu lượng: 18000m3/h
Công suất : 1.1Kw,380V
KT : 1080*1080*900mm
(đồng bộ , không điều khiển)
Máy làm mát công nghiệp
Model: SCF-18M
Lượng gió : 18000m3/h
Công suất : 1.1Kw,380V
KT: 1080*1080*900mm
(không bơm,van cấp, van xả, điều khiển)
Máy làm mát công nghiệp
Model : SCF-23S
Lượng gió : 23000m3/h
Công suất : 1.5Kw,380V
KT: 1080*1080*900mm
(đồng bộ, điều khiển kép 12 tốc)
Máy làm mát công nghiệp
Model : SCF-23ES
Lượng gió : 23000m3/h
Công suất : 1.5Kw, 380V
KT : 1080*1080*900mm
(đồng bộ,điều khiển đơn 1 tốc)
Máy làm mát công nghiệp
Model: SCF-23E
Lượng gió : 23000m3/h
Công suất : 1.5Kw,380V
KT: 1080*1080*900mm
(đồng bộ, không điều khiển)
Máy làm mát công nghiệp
Model : SCF-23M
Lượng gió : 23000m3/h
Công suất : 1.5Kw , 380V
KT : 1080*1080*900mm
(không bơm, van cấp, van xả, mặt điều khiển)
 
 
 
 
Máy làm mát công nghiệp bằng hơi nước
Máy Làm mát công nghiệp
Model: SCF-18S
Lưu lượng : 18000m3/h
Công suất : 1.1kw , 380V
KT : 1080*1080*900mm
(đồng bộ có điều khiển)
Máy làm mát công nghiệp
Model : SCF-18ES
Lưu lượng :  18000m3/h
Công suất: 1.1kw, 380V
KT : 1080*1080*900mm
(đồng bộ, điều khiển đơn 1 tốc)
Máy làm mát công nghiệp
Model : SCF-18E
Lưu lượng: 18000m3/h
Công suất : 1.1Kw,380V
KT : 1080*1080*900mm
(đồng bộ , không điều khiển)
Máy làm mát công nghiệp
Model: SCF-18M
Lượng gió : 18000m3/h
Công suất : 1.1Kw,380V
KT: 1080*1080*900mm
(không bơm,van cấp, van xả, điều khiển)
Máy làm mát công nghiệp
Model : SCF-23S
Lượng gió : 23000m3/h
Công suất : 1.5Kw,380V
KT: 1080*1080*900mm
(đồng bộ, điều khiển kép 12 tốc)
Máy làm mát công nghiệp
Model : SCF-23ES
Lượng gió : 23000m3/h
Công suất : 1.5Kw, 380V
KT : 1080*1080*900mm
(đồng bộ,điều khiển đơn 1 tốc)
Máy làm mát công nghiệp
Model: SCF-23E
Lượng gió : 23000m3/h
Công suất : 1.5Kw,380V
KT: 1080*1080*900mm
(đồng bộ, không điều khiển)
Máy làm mát công nghiệp
Model : SCF-23M
Lượng gió : 23000m3/h
Công suất : 1.5Kw , 380V
KT : 1080*1080*900mm
(không bơm, van cấp, van xả, mặt điều khiển)
 
 
 
 
Sản phẩm liên quan
Quạt hút công nghiệp xách tay

Quạt hút công nghiệp xách tay

Mã SP: SHT-20

Hãng sản xuất:

Call: 0936.192.858

Quạt nối ống âm trần vuông góc kiểu ATP2

Quạt nối ống âm trần vuông góc kiểu ATP2

Mã SP: ATP2

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858

Quạt nối ống âm trần đồng trục kiểu DTP

Quạt nối ống âm trần đồng trục kiểu DTP

Mã SP: ATP

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858

Quạt hướng trục lắp mái TP

Quạt hướng trục lắp mái TP

Mã SP: QHTLM

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858