Quạt hút công nghiệp xách tay

Quạt hút công nghiệp xách tay

Quạt hút công nghiệp xách tay

: SHT-20

Quạt hút xách tay
Model : SHT-45
Lượng gió: 125m3/min
Công suất : 1,5Kw, 220V
KT: 450mm
Cột Áp : 972Pa

:

 Quạt hút công nghiệp xách tay
Quạt hút xách tay
Model : SHT -35
Lượng gió : 82m3/min
Công suất : 0.75Kw , 220V
KT: 350mm
Cột Áp : 598m3/min
Quạt hút xách tay
Model : SHT-40
Lượng gió : 96m3/min
Công suất : 1,1Kw ,220V
KT: 400mm
Cột Áp : 700Pa
Quạt hút xách tay
Model : SHT-45
Lượng gió: 125m3/min
Công suất : 1,5Kw, 220V
KT: 450mm
Cột Áp : 972Pa
Quạt hút xách tay
Model : SHT-20
Lượng gió: 25m3/min
Công suất : 0.23Kw,220V
KT : 200mm
Cột Áp : 254Pa
Quạt hút xách tay
Model : SHT-25
Lượng gió : 43m3/min
Công suất: 0.32Kw,220V
KT: 250mm
Cột Áp : 294Pa

Quạt hút xách tay
Model : SHT-30
Lượng gió : 65m3/min
Công suất : 0,52Kw,220V
KT : 300mm
Cột áp : 370PA
 
 Quạt hút công nghiệp xách tay
Quạt hút xách tay
Model : SHT -35
Lượng gió : 82m3/min
Công suất : 0.75Kw , 220V
KT: 350mm
Cột Áp : 598m3/min
Quạt hút xách tay
Model : SHT-40
Lượng gió : 96m3/min
Công suất : 1,1Kw ,220V
KT: 400mm
Cột Áp : 700Pa
Quạt hút xách tay
Model : SHT-45
Lượng gió: 125m3/min
Công suất : 1,5Kw, 220V
KT: 450mm
Cột Áp : 972Pa
Quạt hút xách tay
Model : SHT-20
Lượng gió: 25m3/min
Công suất : 0.23Kw,220V
KT : 200mm
Cột Áp : 254Pa
Quạt hút xách tay
Model : SHT-25
Lượng gió : 43m3/min
Công suất: 0.32Kw,220V
KT: 250mm
Cột Áp : 294Pa

Quạt hút xách tay
Model : SHT-30
Lượng gió : 65m3/min
Công suất : 0,52Kw,220V
KT : 300mm
Cột áp : 370PA
 
Sản phẩm liên quan
Máy làm mát công nghiệp bằng hơi nước

Máy làm mát công nghiệp bằng hơi nước

Mã SP: SCF-18S

Hãng sản xuất:

Call: 0936.192.858

Quạt nối ống âm trần vuông góc kiểu ATP2

Quạt nối ống âm trần vuông góc kiểu ATP2

Mã SP: ATP2

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858

Quạt nối ống âm trần đồng trục kiểu DTP

Quạt nối ống âm trần đồng trục kiểu DTP

Mã SP: ATP

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858

Quạt hướng trục lắp mái TP

Quạt hướng trục lắp mái TP

Mã SP: QHTLM

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858